İslâm Sanatında Türklerin Rolü

Ekrem AKURGAL

Öz


Makalede, İslâmlığın başlangıcından itibaren Türklerin İslâm sanatındaki rolü; İslâm-sanatının doğuşunda ve ilk gelişmesinde Türklerin etkileri, Samarra'da Türk eserleri, Mısır'da ilk Türk tesirleri başlıkları altında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


İslâm Sanatı; Samarra’da Türk Eserleri; Mısır’da Türk Etkileri

Tam Metin:

PDF