Eski Alman Destanlarında Attilâ'nın Akisleri

Şükrü AKKAYA

Öz


Makalede, Attila’nın, Hildebrand destanı, Walthari destanı ve Nibelungen destanındaki izleri anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Attila; Alman Destanları; Hildebrand Destanı; Walthari Destanı; Nibelungen Destanı

Tam Metin:

PDF