Su Kuvveti En Büyük Enerji Kaynağımızdır

Reşat İZBIRAK

Öz


Makalede, Türkiye’deki akarsu, ırmak ve şelâlalerin enerji kaynağı olarak kullanılmasının önemine değinilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Türkiye; Enerji; Su Kuvveti; Akarsular; Irmaklar; Şelâleler

Tam Metin:

PDF