John Osborne'un Öfke Adlı Oyununda Metinlerarası Alaycılık

Jovanka KALABA

Öz


Eleştirmenler ve gazetecilerin dilini “öfkeli” bulduğu ve başkahramanı Jimmy Porter’ı ‘Genç Öfkeli Adam’ akımının temsilcisi olarak gördüğü John Osborne’un Öfke adlı oyuna odaklanan bu çalışma, ortaya koyulan öfkenin büyük ölçüde bir söz sanatı olarak değerlendirilen iğnelemeyle gerçekleştirildiği ortaya koyulacaktır. Osborne’a göre ise oyunundaki ‘devrimci’ söz sanatı yanlış algılanmış ve bu doğrultuda tiyatro sahnesine “öfkeli” olarak yansıtılmıştır. Jimmy Porter’ın alt sınıf günlük hayatını gözler önüne seren Öfke, ağırlı olarak Britanya’daki sosyal, tarihsel ve toplumsal konularından kaynaklanan sözel saldırganlıkla ve metinlerarası kinayeyle yüklüdür. Bu çalışmada Porter’ın kişisel savaşında iğnelemeyi kullanma biçimi, günümüz toplumundaki iğnelemenin teorik ve uygulamalı özelliklerine odaklanan John Haiman’ın Talk Is Cheap: Sarcasm, Alienation, and the Evolution of Language ışığında incelenecektir.

Anahtar Sözcükler


Tiyatro; Dilsel Saldırganlık; İğneleme; Metinlerarasılık