Sosyal Bakımdan Dil

Necip ÜÇOK

Öz


Makalede, Dil, sosyal açıdan incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Dil; Dilbilim; Linguistik; Sosyalleşme

Tam Metin:

PDF