Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Türkçe-Etice-Hurrice Arasındaki Bağlar Üzerinde Yeni Araştırmalar

Mustafa Selçuk AR

Öz


Makalede, çivi yazılı kaynaklarda Türkçe-Etice-Hurrice arasındaki bağların araştırıldığı araştırma sonuçları yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Hititoloji; Eti; Hitit; Hititçe; Hurrice; Çivi Yazısı; Tabletler

Tam Metin:

PDF