Köktürklerin Tarihine Bir Bakış

Annemarie von GABAİN, Saadet Ş. ÇAĞATAY (Çev.)

Öz


Makalede, stepte yaşayan Köktürkler ve Uygurların step ve şehir hayatı incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Köktürkler; Uygurlar; Step Yaşamı; Şehir Yaşamı

Tam Metin:

PDF