Birinci Truva'yı Kim Kurdu?

Tahsin ÖZGÜÇ

Öz


Makalede, Birinci Truva'yı Kim Kurdu? sorusu, arkeolojik buluntuların incelenmesiyle yanıtlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Prehistorya; Truva; Birinci Truva; Ön Asya Kültürü; Eski Anadolu Kültürü

Tam Metin:

PDF