Codex Cumanicus Sözlüğünün Basılışı Dolayısiyle

Saadet ÇAĞATAY

Öz


Makale, Codex Cumenicus Sözlüğü hakkında bilgi vermektedir.

Anahtar Sözcükler


Türk Dili; Türk Lehçeleri; Sözlükler; Codex Cumanicus

Tam Metin:

PDF