Haçlılar, Moğollar ve Ortadoğu’da Haçlı – Moğol Münasebetleri

Özgür TÜRKER, Serkan ÜKTEN

Öz


Bu çalışmada XI. yüzyıldan başlayarak XIII. yüzyıla kadar devam eden süreçte Ortadoğu coğrafyasına iki büyük istila harekâtı gerçekleştiren Haçlılar ve Moğolların, bölgeye geliş süreçleri ve onları bu harekâta iten nedenler incelenecektir. Başını Türklerin çektiği ortaçağ İslam uygarlığı hedef alınarak gerçekleştirilen bu iki askeri harekât Ortadoğu tarihinde derin izler bırakmıştır. Anadolu, Irak ve Suriye coğrafyasında Haçlı iktidarının çökmeye yüz tuttuğu ve küçük kalelere hapsedildiği bir dönemde meydana gelen Moğol İstilası, bölgedeki Hıristiyanlar tarafından heyecanla karşılanmış, bölgenin yerel unsurları olan Müslümanlara karşı iki taraf arasında kurulmak istenen ittifak siyasi, dini ve ticari anlamda etkileşimlere neden olmuştur. Ancak kurulmak istenen ittifak eş zamanlı taleplere dayanmadığı için bir türlü hayata geçirilememiştir

Anahtar Sözcükler


Haçlılar; Moğollar; Ortadoğu; Siyasi Münasebetler

Tam Metin:

PDF