Giresun - Ordu ve Ardülkesinde Avcılık

Selçuk TRAK

Öz


Makalede, Giresun - Ordu ve Ardülkesinde deniz ve kara avcılığı incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Avcılık; Deniz Avcılığı; Kara Avcılığı; Giresun; Ordu; Ardülke

Tam Metin:

PDF