Sümer - Babil San'atının Bazı Önemli Mitolojik Tipleri Üzerinde Yeni Arkeolojik ve Filolojik Araştırmalar

Mebrure OSMAN TOSUN

Öz


Makalede, Moortgat'ın Tanrı- Kral nazariyesi; Eski Babil silindir mühürlerinde bulunan bazı önemli mitolojik tipler; Mezopotamya ve civarında Boğa Kültünün sanattaki izleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Mitolojik Tipler; Sümer Sanatı; Babil Sanatı; Moortgat; Tanrı-Kral; Boğa Kültü

Tam Metin:

PDF