Celali İsyanlarının Başlaması

Mustafa AKDAĞ

Öz


Makalede konu; XVI. asırda Türkiye'nin idari bölümü (vilayetler, sancaklar, kazalar ve nahiyeler, adli ve şer’i taksimat), iktisadi durum, devlet hizmetlerinin tevcihi, iç düzenin bozuluşu, medrese talebesinin ayaklanması, devlet memurları arasındaki siyasi gerginlik başlıkları altında irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Türk Tarihi; Osmanlı Tarihi; İsyanlar; Celali İsyanları

Tam Metin:

PDF