Türk Suçlularında Antropo-Sosyal Araştırmalar

Saim APAY

Öz


Makalede, 1200 Türk mahkumun suçlarına yönelik yapılmış araştırmanın sonuçları tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Etnoloji; Sosyoloji; Mahkumlar; Mahkum Antropolojisi; Mahkum Sosyolojisi; Türk Mahkumlar

Tam Metin:

PDF