Osmanlı - Leh Münasebetleri 1764 - 1768

Selahattin TANSEL

Öz


Makalede, 1764-1768 yılları arasında Osmanlı-Leh İlişkilerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Osmanlı Tarihi; Osmanlı-Leh İlişkileri

Tam Metin:

PDF