Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri

Pertev N. BORATAV

Öz


Makalede, Doğu Anadolu’da, Kars’taki halk kikayeleri tanıtılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Folklor; Doğu Anadolu; Kars; Halk Hikayeleri; Kars-Halk Hikayeleri

Tam Metin:

PDF