Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Hakkında Bazı Notlar

İlhan BAŞGÖZ

Öz


Makalede Doğu Anadolu’daki halk kikayeleri tanıtılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Folklor; Doğu Anadolu; Halk Hikayeleri; Doğu Anadolu-Halk Hikayeleri

Tam Metin:

PDF