Cilo ve Nemrut Dağlarıyla Hakkari ve Van Gölü Çevrelerinde Coğrafya Araştırmaları

Reşat İZBIRAK

Öz


Makalede, Cilo ve Nemrut dağlarında, Hakkari ve Van Gölü çevrelerinde yapılmış coğrafya araştırmalarına yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Coğrafya Araştırmaları; Cilo Dağı; Nemrut Dağı; Hakkari; Van Gölü

Tam Metin:

PDF