Türkçenin Yapısı: Bahis 12. Tekrarlama

C. F. V0GELIN, M. E. ELLINGHAUSEN, Saffet KORKUT (Çev.), Vecihe KILIÇOĞLU (Çev.)

Öz


Makalede, tekrarlama, fiil kökü ekleri, fiil prefinal ekleri, fail son ekleri ve fail yerini tutan son ekler, isimlerden yapılan fiiller, fiillerden yapılan isimler, prefinal isim ekleri, isim son ekleri, fiil isim homonimleri [eşsesleri], sınıflandırılmamış ekler incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Türk Dili; Türkçe; Türkçe’nin Yapısı; Tekrarlama; Fiil Ekleri; İsim Ekleri; Eşsesler; Sınıflandırılmamış Ekler

Tam Metin:

PDF