Kentlerin Çevre Sorunları ve Habitat Konferansları

Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Öz


Bu makalenin amacı, uygarlık tarihinde kentlerin kurulmaya başlanmasından günümüze kadar geçen süreçte ortaya çıkan çevre sorunlarını irdelemek ve İstanbul’da düzenlenen Habitat Konferansı’nda bu konunun hangi açılardan ele alındığını açıklamaktır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Kent; Nüfus; Çevre Sorunları; Habitat Konferansı

Tam Metin:

PDF