D. H. Lawrence'ın “Rocking-Horse Winner” ve “Things” Üzerine Bir Yorum

Ufuk EGE

Öz


Bu makalede, D.H. Lawrence'ın “Rocking-Horse Winner” ve “Things” üzerine bir yorum sunulmuş ve sözü edilen eserlerdeki içerik ile sözcükler arasındaki ilişki aracılığıyla Lawrence'ın tarzı incelenmiştir. Lawrence'ın masal ve sosyal hiciv unsurlarını, tekrarlanan basit ve sembolik kelimeleri didaktik amaçlarla kullandığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler


D. H. Lawrence; Rocking-Horse Winner; Things