Bir Söylem Ögesi Olarak Ezgi

İclal ERGENÇ, Leyla SUBAŞI UZUN

Öz


Bu çalışma, bir söylem öğesi olarak ezginin (intonation), konuşucu ve dinleyici açısından hangi kullanımsal değerlere sahip olabileceğini sınamayı amaçlamaktadır. Ezginin, söylemin oluşturumuna ve yorumlanışına katkısını ve diğer söylem öğeleriyle etkileşimini ortaya koymak, bu amacın öngördüğü sorgulama noktalarını oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Dilbilim; Ezgi; Söylem

Tam Metin:

PDF