Samsat Yöresinin Paleolitik Çekirdekleri Hakında Tekno-Tipolojik Gözlemler

Metin KARTAL

Öz


Makalede, Paleolitik dönemde Samsat yöresinin çekirdek tipleri ile onların teknik özellikleri tanımlanmakta ve açıklanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Paleolitik Dönem; Paleolitik Çekirdekler; Tekno-Tipolojik Gözlemler; Samsat Yöresi

Tam Metin:

PDF