Cicero’nun Logikē ve Dialektıkē Terimlerini Latinceye Çeviri Yöntemi

Ceyda ÜSTÜNEL KEYİNCİ

Öz


Cicero felsefi yapıtlarında, felsefe ile ilgili Yunanca sözcükleri ve kavramları açıklarken bir yandan da bunlara uygun Latince karşılıklar bulmaya çalışır. Amacına uygun olarak, Yunanca Mantık disiplini anlamında kullanılan λογική (logikē) ve διαλεκτική (dialektikē) terimlerine de Latince karşılık arar. Bu makalede, konunun anlaşılması için ilk önce Cicero’nun genel olarak felsefi içerikli sözcükleri Latinceye çevirirken nasıl yöntemler izlediği De Finibus Bonorum et Malorum adlı yapıtında verdiği bilgilerden yola çıkılarak açıklanacaktır. Ardından düşünürün bu terimleri Latinceye çevirirken bu yöntemleri nasıl kullandığı yapıtlarından seçilen örneklerle incelenecektir. İnceleme sonunda Cicero’nun mantığı retorikle ne kadar iç içe gördüğü ve mantık disiplinine daha çok bu bağlamda bir değer yüklediği olgusu güçlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler


Marcus Tullius Cicero; Felsefe; Retorik; Mantık; Ars Disserendi; Ratio Disserendi; Λογική, Διαλεκτική

Tam Metin:

PDF