Karain Mağarası, Levallois Çekirdeklerinin Tekno- Tipolojik Analizi

Kadriye CEYLAN

Öz


Makalenin içeriğini, Karain Mağarası Levallois çekirdeklerinin tekno-tipolojik analizi oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Paleolitik Dönem; Paleolitik Çekirdekler; Tekno-Tipolojik Analizler; Karain Mağarası; Levallois Çekirdekleri

Tam Metin:

PDF