Öküzini Mağarası Ön Kazıyıcılarının Tipolojik Gözlemi

M. Beray KÖSEM

Öz


Makalede, Paleolitik açıdan, diğer endüstri unsurları arasında taş aletlerin, kültürlerin sınıflandırılmasının temelini oluşturduğu düşüncesinden yola çıkarak, Öküzini Mağarası ''taş alet endüstrisi" içerisinde gösterdiği çeşitlilik bakımından dikkat çeken ön kazıyıcıların özellikle biçimsel yöntemle incelenmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Epipaleolitik Dönem; Öküzini Mağarası; Ön Kazıyıcılar; Tipolojik Gözlem

Tam Metin:

PDF