Karain Mağarası Orta Paleolitik Kenar Kazıyıcılarının Tresiyolojik İncelemesi

C. Merih EREK

Öz


Makalenin içeriğini, Karain Mağarası Orta Paleolitik kenar kazıyıcılarının tresiyolojik incelemesi oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Orta Paleolitik Dönem; Kenar Kazıyıcılar; Karain Mağarası

Tam Metin:

PDF