Zooarkeoloji Amacı, Yöntemleri ve Arkeolojideki Önemi

A. Levent ATICI

Öz


Makalede, hayvan kalıntılannın incelenmesi üzerinde durulmuş ve zooarkeolojik araştırmaların amaçları, yöntemleri ve arkeoloji bilimine katkıları tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Zooarkeoloji; Hayvan Kalıntıları

Tam Metin:

PDF