Doğu Kapadokya Bölgesi Yüzey Araştırmalarında Derlenen Seramikler

Tayfun YILDIRIM

Öz


Doğu Kapadokya Bölgesi yüzey araştırmaları, Kayseri-Sivas ve Maraş il sınırları içerisinde kalan bir alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmalarımız sırasında iki ana yol izlenmiştir: Bunlardan ilki KültepeSultanhanı-Gemerek-Şarkışla yolu, diğeri ise Kültepe-Bünyan-Pınarbaşı-Sarız üzerinden Elbistan'a uzanan yoldur. Ayrıca, Şarkışla-Pınarbaşı arasında kalan Uzunyayla da araştırma alanımıza dahil edilmiştir. Yüzey araştırmalarımızın ilk bölümünde Kültepe-Bünyan-Pınarbaşı yolu üzerinde yer alan Hazarşah ve Pazarören höyükleri araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Yüzey Araştırmaları; Seramikler; Doğu Kapadokya Bölgesi

Tam Metin:

PDF