Çocuk Oyunlarının Sınıflandırılması

Serpil CENGİZ

Öz


Bu makalenin amacı, psikoloji, antropoloji, folklor ve diğer sosyal bilimler alanlarında geliştirilen çocuk oyunlarının sınıflandırılmasını irdelemektir. Bu makalede, sınıflandırmanın tam ve uygun bir modelinin oluşturulma yollarını göstermek için, Türkiye ve diğer ülkelerden oyunların sınıflandırılmalarına ilişkin birkaç farklı model verilmiştir. Bunların amaçları açısından bazı sınırlılıkları olduğundan, yeterli olmadıkları ileri sürülmektedir. Dolayısıyla, çocuk oyunlarının sınıflandırılması için esnek bir yapı oluşturmak gereklidir. Çocuk oyunlarında halk hikayelerinde kullanılan motif-dizin tabanlı bir sınıflandırma oluşturulabilir. Bu makalenin yazarı, geleneksel çocuk oyunlarının sınıflandırılması için bu modelin uygulanmasını önermektedir.

Anahtar Sözcükler


Folklor; Halkbilim; Çocuk Oyunları

Tam Metin:

PDF