Din Antropolojisi Açısından İnanç ve Din Olgusuna İlişkin Bir Değerlendirme

Belkıs TEMREN

Öz


Din Antropolojisi, gruplar içindeki insanların dini duygularını ele alan ve geçmişten günümüze kültürler içindeki dini kalıplar, uygulamalar ve motifler üzerine araştırmalar yapan, sosyokültürel antropolojinin ana disiplinlerinden birisidir; "İnanç" bir "sonuç"u vurgular. "Ulaşmak, erişmek, bir noktaya gelmek" anlamını taşır; aynı zamanda "emin olmak, bir şey hakkında kesin olmak ve o şeye güvenmek" duygusunu da beraberinde getirir. Bu anlamlara göre "inançsız kimse olamaz" diyebiliriz "İnsanlık için bir başka önemli olan “düşünme” yeteneğidir. Aklını kullanması gerektiğini düşünebilmek. Akılla yapılan her girişimde, bir inançla sonuçlanan noktaya varılır. Bu sonuç kişisel bir tecrübenin gerçeğidir. Bu tecrübeler, benzer deneyimleri olan diğer insanlarla "paylaşıldığında", "paylaşılan inançlar" olarak adlandırırlar; bu da bizi, din kavramı için gerekli olan "ortak inançlara" götürür.

Anahtar Sözcükler


Sosyal Antropoloji; Din Antropolojisi; İnanç

Tam Metin:

PDF