Bir Kültür Ürünü Olarak Hukuk

Neslihan SÜMER

Öz


Sosyal Antropolojik yaklaşımla hukuk kavramına baktığımızda, hukukun bir kültür ürünü olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız. Bugün hukukçuların konusu olan yazılı kurallar (yasalar) yanında, yazılı olmayan ama toplumda geçerliliği bulunan ve nesiller boyunca aktarılan kuralların (yazısız normların) varlığı; hukukun sosyal antropolojik yönünü oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Sosyal Antropoloji; Hukuk; Hukuk Antropolojisi

Tam Metin:

PDF