Mongolizm (Down Sendromu)'in Özellikleri ve Genetik Danışmanlığın Önemi

Galip AKIN

Öz


İnsan popülasyonlarında, kromozomların mutasyonu sonucu, genetik malformasyon oranı% 10'a kadar çıkmaktadır. En sık görülen genetik hastalık Mongolizm’dir. Genellikle her 600-700 doğumda görülür. Makalede konu; Mongolizm’in kısa tarihçesi, türleri ve özellikleri başlıklarında incelenmiştir. Bunların yanı sıra, diğer genetik hastalıklarla birlikte, önleyici ve koruyucu önlemler ve tanı yöntemleri üzerinde durulmuş ve makalenin sonunda bu hastalık için Genetik Danışmanlığın önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Mongolizm; Down Sendromu; Genetik Danışmanlığı

Tam Metin:

PDF