Hatay Orta Paleolitik Dönem Toplumlarında Mobilite ve Yerleşim Sistemleri

İsmail BAYKARA

Öz


Etnolojik araştırmaların artmasıyla birlikte yaşayan avcı-toplayıcıların yaşam biçimleri, günlük aktiviteleri ile ilgili birçok model oluşturulmuştur. Bu modeller 1980’li yılların başlangıcından itibaren prehistorik topluluklar üzerinde uygulanmıştır. Geçmişe ait modellerin oluşturulmasında, bu dönemlerde yaşamış insanların materyal kültürlerine ait kalıntılar incelenmiştir. Oluşturulan modeller yardımıyla Paleolitik dönem insanların mobiliteleri ve yerleşim sistemleri gibi birçok bilgiye ulaşılmıştır. Bu çalışma kapsamında Hatay’da bilinen ve Orta Paleolitik dönenme tarihlendirilen Üçağızlı II, Merdivenli ve Tıkalı Mağaralarında yaşamış insanların mobiliteleri ve yerleşim sistemleri araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda Hatay’da yaşamış Orta Paleolitik dönem insanlarının uzun ve kısa süreli yerleşimleri tercih ettikleri, lojistik ve meskensel mobilite uyguladıkları ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Mobilite; Yerleşim Sistemleri; Orta Paleolitik; Hatay; Anadolu

Tam Metin:

PDF