Osmanlı Kafatasları Frontallerinin Eğimindeki Cinsiyet Farklılıkları ve Metopizmle İlişkisi

İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Cesur PEHLEVAN

Öz


Frontal kemiğin eğimi, frontal eğim açısı ya da frontal krişten frontal kavisin ölçümünün oranı ile ifade edilir. Bu çalışma, Osmanlı kafataslarında koordinat ölçüsü ile frontal eğrilik derecesinin belirlenmesi ve frontal eğrilik ile metopizm arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Malzeme, Osmanlı Dönemine ait 77 erkek ve 53 kadın kafatasından oluşmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Arkeoloji; Osmanlı Kafatasları; Cinsiyet Farklılığı; Frontal Eğrilik; Metopizm

Tam Metin:

PDF