Kuruçay Höyüğü'nde Gün Işığına Çıkarılan Bir Trepanasyon Olgusu

Erksin GÜLEÇ, Can PELİN

Öz


Tarihteki belki de ilk cerrahi girişimlerden biri olarak tanımlanabilecek olan trepanasyon işlemi, kısaca kafatasını oluşturan kemik dokunun bir kısmının çıkarılmasıdır. Trepanasyon işlemine ilişkin ilk bilgiler Heredot (M.Ö. 484-424) ve Hipokrat (M.Ö. 460-377) tarafından kaleme alınmış olmasına karşın, bu işlemin Neolitik döneme kadar uzandığı bilinmektedir. Tarih boyunca çeşitli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan trepanasyon işlemine Anadolu'da da sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada Kuruçay Höyüğü'nde bulunan bir insan kafatasındaki trepanasyon olguları incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Paleoantropoloji; Trepanasyon; Kuruçay Höyüğü

Tam Metin:

PDF