Orta Miyosen Dönem Paşalar Fosil Hominoidlerinin Proximal ve Media Parmak Kemikleri

Ayhan ERSOY

Öz


Bu çalışmada, Paşalar Orta Miyosen dönem fosil lokalitesinden 1983-1992 yılları arasında yapılan kazılarda ele geçen postcranial malzemeden, sadece proximal ve media parmak (phalanx) kemikleri üzerinde yoğunlaşarak, günümüzden yaklaşık 15 milyon yıl önce yaşamış Paşalar fosil hominoidlerinin ne tür bir lokomosyon davranışına sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Paleoantropoloji; Orta Miyosen Dönemi; Paşalar Fosil Hominoidleri

Tam Metin:

PDF