Fergani'nin "Astronominin Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esasları" Adlı Astronomi Eseri

Yavuz UNAT

Öz


Batı'da Alfraganus olarak bilinen Fergani, Memün hanedanında çalışan ünlü astronomlardan biriydi. MS 833 yılında Alfraganus tarafından yazılan “Astronominin Unsurları”, on beşinci yüzyıla kadar Batı'da ve doğuda da astronomide en popüler kitaptı ve astronomide bir el kitabı olarak kullanılıyordu. “Astronominin Unsurları”, gök hareketleri ve yıldız bilimi hakkında kapsamlı bir çalışma içeriyordu ve Ptolemeios'un “Almagest'”inin bir özetiydi. Bu kitap on ikinci yüzyılda Latince'ye çevrildi ve Regiomontanus'dan önce Avrupa gökbilimine büyük bir etki yaptı. Bu çalışma, “Astronominin Unsurları”nın hem Batı astronomisini hem de Doğu astronomisini uzun bir süre nasıl etkilediğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Bilim Tarihi; Astronomi; Gökyüzü Hareketleri; Fergani

Tam Metin:

PDF