Geçmişten Günümüze Kamu Çalışanlarının Sendikal Örgütlenmesinde Anayasal ve Yasal Düzenlemeler ve Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Sorunları

Necmettin ÖZERKMEN

Öz


Makalede, geçmişten günümüze kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesinde anayasal ve yasal düzenlemeler ve kamu çalışanlarının örgütlenme sorunları irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Sosyoloji; Kamu Çalışanları; Memurlar; Sendikal Örgütlenme

Tam Metin:

PDF