Çağdaş Teknolojinin Kütüphaneler ve Bilgi Merkezlerinde Uygulanması

Sekine KARAKAŞ

Öz


Bilgi teknolojisi ve bilgisayarların küresel bağlantısı, tüm dünyada erişilebilir bilgi miktarını artırmakta, elektronik ağlar aracılığıyla kütüphaneleri ve bilgi merkezlerini sanal kütüphanelere dönüştürmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye, en son teknolojik yenilikleri uygulamakta zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunların arasında, araştırma ve geliştirme bütçesinin azlığı, yeni teknolojilerin kullanımı ve bakımı ile ilgili bilgi eksikliği ve diğer finansal sorunlar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, kütüphanelerimizin çoğu genellikle yanlış yönetilmektedir. Ülkemizdeki kütüphanelerin kullanımı ile ilgili yanlış hükümet politikaları da yeni teknolojilerin tam olarak uygulanmasında talihsiz bir rol oynamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Kütüphane; Bilgi Merkezi; Yeni Teknolojiler

Tam Metin:

PDF