Güney-Doğu (Uygur-Karluk) Grubunda Şahıs Zamirleri

Aynur ÖZ

Öz


Makalede, Güney-doğu Uygur - Karluk Türk lehçeleri grubunda yer alan Özbek ve Uygur Türkçeleri ile Türk dili tasnif denemelerinde yerleri ihtilaflı olan Sarı Uygur ve Salar Türkçelerinde şahıs zamirleri, tarihi-karşılaştırmalı yöntemle incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Türk Lehçeleri; Şahıs Zamirleri; Güney-Doğu (Uygur-Karluk) Grubu

Tam Metin:

PDF