Seyitnazar Seydi

Melek ERDEM

Öz


XVIII. yüzyıl Türkmen edebiyatında Mahdum Kulu'nun başlattığı edebi okulu devam ettiren şairlerin başında Seydi gelir. Sade bir dille yazdığı şiirlerinde, vatan sevgisini, dürüstlük, kahramanlık ve iman esaslarında ifade ederek, halkı düşmana karşı birlik olmaya çağırmış, edebi yönüyle olduğu gibi fikirleriyle de, Mahtum Kulu'nun açtığı yolu, çağdaşları Zelili, Kemine, Mollanefes gibi şairlerle XIX. yüzyılda devam ettirmiştir.

Anahtar Sözcükler


Türk Dili; Türk Lehçeleri; Türkmen Edebiyatı; Seydi

Tam Metin:

PDF