Beyin Evrimi Işığında Dilin Kökeni

Hüseyin TÜRK

Öz


Dil, sosyal bir araçtır. Insanın evrimleşmesinde dilin gelişimi önemlidir. Dilin bu işlevi nedeniyle, bu makalenin konusunu, "dil, atalarımızda ilk kez ne zaman gelişmeye başlamıştır?" sorusu oluşturmuştur. Bu soruyu yanıtlamak için birkaç dolaylı soruşturma yolu vardır. Bunlardan birincisi, en yakın akrabalarımızdaki konuşma potansiyeli; ikincisi beynin izi ve fosil kafataslarının kapasitesi; üçüncüsü, aletler ile dil arasındaki bağlantı; dördüncüsü, dil ile tarih öncesi sanat arasındaki gelişim derecesinin ilişkisi; beşincisi, diğer biyolojik kanıtlarla birlikte beyin zarında bulunan dilin alanlarıdır. Bu makalede, dilin sorgulanması için yalnızca beşinci yol ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Paleoantropoloji; Dilin Evrimi; Beyin Evrimi

Tam Metin:

PDF