Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe Öğretimi

Olivier LACOMBE, Necati AKDER (Çev.)

Öz


Makalede, yazarın, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe Enstitüsü'nün kuruluşuna ve bu kuruluşun rolüne ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Felsefe Enstitüsü; Felsefe Bölümü; Felsefe Öğretimi