Anadolu’da Türk Mütefekkirlerinin Coğrafi Yayılışı Üzerinde Bir Araştırma

Şevket Aziz KANSU, İrfan ŞAHİNBAŞ (Çev.)

Öz


Makalede, Anadolu’da belirli bir tarih devrinde, örneğin Osmanlı devrinde, kendi alanında düşünen, yazan, eser bırakan, bireyleri yetiştiren bölgeler var mıdır? Böyle bölgeler varsa, bu bölgelerin düşünür yetiştirme oranları nedir? Bu oranlar nasıl saptanacaktır? Bu araştırmanın tarihî, sosyolojik önemi nedir? sorularının yanıtları aranmıştır. Araştırmada, Osmanlı devrinde Anadolu’nun en fazla düşünür yetiştiren bölgelerinin, Anadolu Selçuklarının etkisinde kalan bölgeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Anadolu Coğrafyası; Türk Düşünürler; Türk Düşünürler-Coğrafi Yayılış-Anadolu; Osmanlı Dönemi; Anadolu Selçukluları