Manzara Üzerine Bir Deneme

Suut Kemal YETKİN

Öz


Tabiat gerçekten güzel midir? Bu sorunun cevabını bize tabiat değil, sanat verecektir. Bizi hayata bağlayan, gözlerimizi ve gönlümüzü saf bir neşeyle dolduran tabiat, sanatın elinden çıkan tabiattır. Bir manzaranın tablosuna baktığımız zaman şunu görürüz: Tabiattan bazı renkler beğenilerek alınmış, bazı renk ve şekiller değiştirilmiş ve bunlar özel bir biçimde birleştirilmiş, ışık bazı noktalarda toplanmış, bazı noktalar gölgede bırakılmış; büyük parçalar hesaplı şekilde serpiştirilmiştir. Böylece bir şekil, bir kompozisyon oluşturulmuştur. Fakat bu kompozisyon içi olmayan bir şey değildir. Ressamda, her sanatkârda olduğu gibi düşünen ve hisseden bir adam yaşamaktadır. Her manzara resminde bir ruh çırpınır. Bu makalede, Van Gogh, Watteau, Corot, Raoul Dufy gibi ressamların manzara tablolarına ve çeşitli düşünür, şair ve yazarların manzara ve tabiat duygularına yer verilmiştir.


Anahtar Sözcükler


Tabiat; Manzara; Sanat; Van Gogh; Watteau; Corot; Raoul Dufy