Ras Şamra’da Bulunan Çivi Yazısı Vesikalarının Kültür Tarihi Bakımından Önemi

Benno LANDSBERGER, Şükrü AKKAYA (Çev.)

Öz


Makalede, Fransız arkeoloğu Schaeffer’in 1929 -1939 yılları arasında, Lazkiye’nin 12 kilometre kuzeyinde, Hatay’ın 40 kilometre batısında bulunan Ras Şamra höyüğünde yaptığı kazılarda meydana çıkarılan, yalnız 25 yazı işaretinden ibaret olan ve o zamana kadar tanınmayan bir çivi yazısı ile yazılmış tabletler hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Sümeroloji; Ras Şamra Höyüğü; Tablet; Çivi Yazısı

Tam Metin:

PDF