Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Enstitüsü'nün Öğretim Gezintileri

Herbert LOUIS, Ferruh SANIR (Çev.)

Öz


Makalede, Coğrafya öğretiminde tetkik gezilerinin yeri ve önemi’ne değinildikten sonra, Mayıs ve Haziran 1936’da, Çankırı, Çerkeş ve Safranbolu üzerinden Zonguldak ve Ereğli’ye uzanan Karadeniz gezisi; Şubat 1937’de, Kütahya ve Afyonkarahisar’dan başlayarak Alaşehir ve Manisa yoluyla İzmir’de sona eren Ege Bölgesi kış gezisi; Güney ve Güneybatı Anadolu gezisi; Şubat 1938’de, Malatya-Maraş-Gaziantep- Kilis-Adana düzlüğü-Silifke kış gezisi; Ankara’dan Sungurlu-Çorum-İskilip-Osmancık-Merzifon-Samsun Bafra-Sinop-Boyabat-Kastamonu yoluyla "Orta Kuzey Anadolu” gezisi anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Coğrafya; Coğrafya Bölümü; Coğrafya Enstitüsü; Tetkik Gezileri