Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Halk Edebiyatı ve Folklor Arşivi

Pertev Naili BORATAV

Öz


Makale, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bir folklor ve halk edebiyatı arşivi oluşturmak için toplanan malzemenin fihristini içermektedir. Arşivde toplanan malzeme dört bölüme ayrılmıştır: Birinci bölümde, adları belli, küçük ve büyük bölgelerin toplu folklor ve halk edebiyatı ürünleri ile, o bölgelerin sosyal yapısının özelliklerini içeren ve folklor incelemelerine kaynak oluşturabilecek monografiler bulunmaktadır. İkinci bölüm, halk şairleri bölümüdür. Burada halk şairlerinin biyografileri, sözlü rivayetler ve halk şairleri metinleri toplanmıştır. Üçüncü bölüm, halk edebiyatı eserlerini kapsamaktadır. Dördüncü bölümde ise, folklorun bu son bölüme girmeyen, görenek ve gelenekler, inanışlar, merasimler vb. yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Folklor; Halk Edebiyatı; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Fihrist; Folklor Arşivi; Halk Edebiyatı Arşivi; Halk Şairleri; Gelenek; Görenek; İnanış; Merasim

Tam Metin:

PDF