Yayımlar Üzerinde

Georg ROHDE, İsmail Hakkı BALTACIOĞLU, Niyazi BERKES, Cevdet PERİN, Bekir Sıtkı BAYKAL

Öz


• GEORG ROHDE; Eduard Norden'in Son Eseri,

• İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU; Suut Kemal Yetkin’in, Estetik Dersleri. Birinci cilt (Estetik tarihi),

[Yetkin, Suut Kemal. Estetik Dersleri- Birinci cilt (Estetik Tarihi). Ankara: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Enstitüsü, 1942.]

• NİYAZİ BERKES, Hilmi Ziya Ülken’in, İçtimaî Doktrinler Tarihi,

[Ülken, Hilmi Ziya. İçtimaî Doktrinler Tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1941.]

• CEVDET PERİN; Maarif Vekilliğinin Klâsik Tercümeleri ve Kırmızı ve Siyah,

[Stendhal, Henri Beyle. Kırmızı ve Siyah. Çev. Nurullah Ataç. [Ankara]: Maarif Vekilliği, 1941. (Maarif Matbaası, 1941)]

• BEKİR SITKI BAYKAL, Josef Freiherr von Hammer – Purgstall’ın, Hammer’in Hatıratı

[Hammer – Purgstall, Josef Freiherr von. Hammer’in Hatıratı (Erin- nerungen aus meinem Lebe). Wien and Leipzig: Hölder -Pichler-Temsky, 1940.]

adlı eserleri tanıtmışlar ve eserler ile ilgili görüşlerini belirtmişlerdir.


Anahtar Sözcükler


Eduard Norden'in Son Eseri; Estetik Dersleri; İçtimaî Doktrinler Tarihi; Kırmızı ve Siyah; Hammer’in Hatıratı

Tam Metin:

PDF